Facilitering

Ledersparring:
Én til én samtaler, hvor vi stiller spørgsmål, lytter, giver råd og kan bruges til at “spille bold op af”. Vi forbliver fortrolige for den enkelte leder, men tør til gengæld godt sige vores mening under 4 øjne.

Konfliktmægling:
Som trænede konfliktmæglere går vi ind mellem to parter og klarlægger uoverensstemmelser og får parterne til at lytte til hinanden på en ny måde. Vi kan ikke garantere fryd og gammen, men derimod klarhed. Og vi vil gøre vores yderste for at opnå forsoning mellem parterne. Både Henrik Bjerg og Sophus Søbye har gennemgået konfliktmægleruddannelse og er yderligere trænet i mægling i grupper.

Mødefacilitering:
Inviter os med til et af jeres møder, hvor I gennemfører dagsordenen som I plejer. Vi lytter, afbryder måske og giver feedback. Vi giver jer et godt redskab til at gøre jeres møder skarpe, så alle bliver hørt men I samtidig bliver mere møde-effektive. I får desuden et værktøj til jeres fremtidige møde evaluering, så udviklingen ikke går i stå.

Teamevaluering:
Bjerg & Søbye har udviklet et teamevalueringsværktøj, som vi kommer ud til jer og afprøver, så I dels får et klart billede af jeres team og dets udviklingspotentiale, og dels får træning i selv, at kunne håndtere det fremadrettet. Værktøjet bygger på vores teamfunktionsmodel, som vi også træner på vores teambuildingforløb.

Kick Off & Høringer:
Brug os som facilitatorer både før, under og efter et Kick Off, hvor nye ting skal præsenteres og have feedback. Lad os være med til at planlægge seancen, så vi kan sikrer maksimalt udbytte og ikke mindst, at deltagerne bliver hørt og får den rette mulighed for at give feedback til det nye. Vi har metoder og forslag til, hvordan alle kan blive hørt, så de der ikke bryder sig om at tale i store forsamlinger også kommer til orde.

 

Der er lukket for kommentarer.