Om os

Vi er kendt for at afvikle lærende aktiviteter i naturen, men vi bruger lige så meget tid i møderum og konferencesale. Vores kompetencebredde gør, at vi selv afvikler logistisk krævende outdoor forløb samtidig med at vi går i dybden med de processer, der foregår mellem vores deltagere. Vi er med andre ord sjældne praktikere, der arbejder indgående med intellekt og følelser – indsigt & udbytte…

  • Vi mener, at alle i en organisation skal kunne tale frit om de fejl, der begås. Der skal til enhver tid være et fælles og fordomsfrit fokus på det at undgå graverende fejl, der kan skade organisationen.
  • Det er også af allerstørste betydning, at organisationen til stadighed er bevidst om, hvilke kompetencer, der skal til for at løse alle opgaverne i organisationen, både nu og i den nærmeste fremtid –  og at der selvfølgelig handles ud fra denne bevidsthed.
  • Og endelig er det vores holdning, at der i hele organisationen nødvendigvis må være en retfærdig og synlig sammenhæng mellem indsats og anerkendelse.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at bidrage til, at mennesket ikke glemmes i forandringens og udviklingens hellige navn, men at der skabes balance og bevægelse til gavn for alle involverede parter. Loyale, ansvarsbevidste og motiverede medarbejdere, som alle efterspørger, kan man ikke kræve eller købe – det skal man som organisation gøre sig fortjent til. Vi bilder os ikke ind, at vi kan revolutionere organisationer, men vi kan hjælpe med at sætte forandringen igang og facilitere processen. Vi ser det som vores fornemste opgave på den længere bane, at gøre organisationen uafhængig af vores ydelser.

Vi arbejder med begreber som dialog, refleksion og erkendelse og ikke mindst at skabe rum til disse. Vi tror på, at det giver en bedre forståelse af de processer, der sættes i gang og dermed større chance for en succesfuld implementering.
Vores grundopfattelse er, at menneskelige resurser er afgørende for, om der sker innovation og udvikling i en organisation.

Der er lukket for kommentarer.