Organisationsudvikling

For Bjerg & Søbye er det meget væsentligt, at man inden udrulningen af et organisationudviklingsprojekt har gennemarbejdet og forberedt sig så godt som muligt til et forløb, som man ikke kan forudsige og kontrollere i alle afskygninger af organisationen. Vores erfaring er, at man skal være meget påpasselig med at tro, at man kan vide alt hvad der vil ske i organisationen, når man først går igang med at lave væsentlige ændringer. Og derfor tilskynder vi også til, at man ikke sætter ambitionerne alt for højt og laver enorme “blue prints”, som i detaljer fortæller alt og alle, hvad der skal ske og hvornår. Omvendt skal man ledelsesmæssigt gøre sig umage med at forholde sig til alle de tænkelige konsekvenser, som man overhovedet kan, i alle dele af organisationen og dens omgivelser.

Disse tanker er beskrevet af proff. Ralph Stacey og går fint i tråd med Bjerg & Søbyes erfaringer med organisationsudviklingsprojekter gennem de sidste mange år. Vi tror på at man i forberedelsesfasen skal medinddrage så mange aktører som muligt. Lytte, analysere og tilpasse over flere omgange. Det er en selvfølge, at man skal gøre sig ganske klart, hvad det er man vil opnå og hvilke resurser man vil investere i det. Bjerg & Søbye har kun gode erfaringer med at anbefale Ralph Stacey´s ord: “Do less – do better”

De sidste mange års arbejde med små og store organisationer inden for det offentlige og private erhvervsliv i forskellige udviklingsprojekter, har givet os store erfaringer med at håndtere fornyelse i organisationer, og det vil vi gerne dele med jer. Vi kan være med fra start til slut i en organisationsudvikling, som ofte forløber over længere tid, men kan også komme ind og deltage med en række af vores delydelser.

Der er lukket for kommentarer.